Hỗ trợ trực tuyến: VMO Hanoi  Skype VMO Da Nang Skype VMO Ho Chi Minh Skype

  new logo

CỬ NHÂN NGÀNH TÂM LÝ HỌC TRONG THỂ THAO

Psychology with Sport Sciences BSc (Hons)

Thời lượng: 3 năm

Mã UCAS: C8C6 BSc/PsySS

Điểm UCAS: 300 điểm và cam kết duy trì rèn luyện thể thao.

Chương trình cung cấp cho học viên hiểu biết toàn diện về phạm vi, phương pháp và những ứng dụng của tâm lý học, với trọng tâm là các ứng dụng trong luyện tập thể dục và thể thao. Trong lĩnh vực tâm lý học, sinh viên được nghiên cứu tìm hiểu về thể dục, thể thao, sức khỏe, hồ sơ tâm lý của vận động viên và chuẩn bị tâm lý cho thể thao. Chương trình đã được công nhận có quyền trao chứng nhận Tốt nghiệp cơ sở cho Thành viên điều lệ (GBC), miễn là sinh viên đạt mức độ tối thiểu của lớp Danh dự thứ 2. Khóa học được coi như bước đi bắt đầu để trở thành một nhà tâm lý học.

Năm 1

Phương pháp nghiên cứu và phân tích tâm lý

Giới thiệu Tâm lý học

Kinh nghiệm và kỹ năng thực hành tâm lý 1

Kinh nghiệm và kỹ năng thực hành tâm lý 2

Nền tảng giải phẫu và sinh vật học

Nền tảng sinh lý học con người

Năm 2

Phương pháp nghiên cứu và phân tích tâm lý học nâng cao

Tâm lý học xã hội và phát triển nâng cao

Khác biệt cá nhân và những thước đo

Sinh tâm thần học và tâm lý học nhận biết

Đánh giá về sinh tâm thần học trong thể thao, rèn luyện và sức khỏe

Hồ sơ tâm lý học trong thể dục, thể thao và sức khỏe

Năm 3

Tâm lý học nhân biết nâng cao

Tâm lý thần kinh học và tâm lý học bất thường

Dự án tâm lý học

Tâm thần dược học con người

Bộ nhớ làm việc

Tâm lý học khách hàng

Tâm lý học thể thao và luyện tập

Tâm lý học với Internet

Mối quan tâm

Số liệu thông kê chuyên sâu về SAS

Nâng cao sức khỏe và các vấn đề lâm sàng

Thể thao nhi khoa và khoa học thể dục

Đào tạo kỹ năng tâm lý

Phụ đạo sinh viên cấp độ 6

 

Liên hệ với chúng tôi

  • VĂN PHÒNG MARKETING TRƯỜNG ĐH NORTHUMBRIA
  • SỐ 6B CỬA ĐÔNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
  • ĐIỆN THOẠI: (84-4) 3791 2222
  • SỐ FAX: (84-4) 3791 2266
  • HOTLINE: 0933 445 582
  • WEBSITE: NORTHUMBRIA.VN
  • FACEBOOK: NORTHUMBRIAVIETNAM

Chat with me